���������� ������������ �������� �������� ���������� ���� ���� ����

شرایـــط جدید خدماتی کردن خطوط

اپراتور فرم درخواست  خدماتی مربوط به اپراتور متن تعهدنامه سفته 10 میلیون تومانی بانک شماره مشترکین
021

بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقیقی و حقوقی تکمیل گردد.

1000

بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

تنها قسمت حقوقی تکمیل گردد.

2000 مهر و امضا
تنها قسمت حقوقی تکمیل گردد.
3000 - - - -
50001

بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.

50002 - 50005

بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.

50004

بر روی سربرگ به همراه مهر و امضا

قسمت حقوقی بصورت تایپی تکمیل گردد.

ارسال گواهی امضا برای تمامی خطوط الزامی می باشد.
(ارگانهای دولتی تنها معرفی نامه رسمی ارسال گردد.)

  • دسته بندی پیامک ارسالی باید کامل و واضح باشد (برای مثال اعلام کد پیگیری، ارسال جزئیات خرید بلیط، ...)
  • نمونه پیامک ارسالی باید ذکر شود (برای مثال کاربر گرامی، خرید شما انجام شد. کد پیگیری ..... میباشد)
  • شماره های مربوط به تراکنش های بانکی نیازی به ارسال بانک شماره های مشترکین ندارند .
  • صندوق های قرض الحسنه ، شرکت های بورس و ..... جهت درخواست شماره خدماتی نیازمند ارائه مجوز از بانک مرکزی هستند

شماره ای از لیست سفید (حالت خدماتی) خارج خواهد شد اگــــــر:

  • پیامکی مغایر با نمونه پیامکهای اعلام شده ارسال گردد.
  • کاربر به شماره هایی غیر از فهرست اعلام شده پیامک ارسال کند.
  • مشترک از دریافت هرگونه پیام شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد.            
  • کاربر به تعهدات خود در زمینه شماره های خدماتی عمل ننماید.


متن تعهدنامه استفاده از خط خدماتی  بصورت زیر می باشد:

شرکت ................. تعهد مي نمايد از خط ....................... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي) استفاده نماید و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد و در صورت ارسال پیامک تبليغاتي 10.000.000 تومان جريمه نسبت به تخلف انجام شده پرداخت نماید.
توجــــــه:

با توجه به اینکه روال جدید درخواست شماره خدماتی تاکنون انجام نشده است، لذا این مجموعه در قبال نحوه بررسی درخواست ها و یا زمان اعلام نتیجه بررسی اطلاعاتی ندارد.  
با اینحال، در مورد شماره هایی که درخواست آنها مورد موافقت همراه اول قرار گرفته باشد، به محض اعلام به این مجموعه، به شما اطلاع داده خواهد شد، بنابراین خواهشمند است از پیگیری وضعیت پروسه خدماتی جدا خودداری نمایید.

برای ارسال درخواست از بخش خط خدماتی اقدام به ارسال درخواست نمایید،از ارسال درخواست در داخل تیکت جدا خودداری نمایید.همچنین قبل از ارسال درخواست و تایید مدارک از ارسال اصل مدارک جدا خودداری نمایید.

تنها خطوط حقوقی خدماتی خواهند شد.

 

ضمیمه:

دانلود فرم درخواست خدماتی خط 021    -  نمونه فرم 021 تکمیل شده

دانلود فرم درخواست خدماتی خط 1000

دانلود فرم درخواست خدماتی خط 2000

دانلود فرم درخواست خدماتی خط  3000- درحال حاضر این خطوط خدماتی نخواهند شد.

دانلود فرم درخواست خدماتی خط 50001

دانلود فرم درخواست خدماتی خط 50002 - 50005

دانلود فرم درخواست خدماتی خط 50004

نمونه سفته تکمیل شده